Oferta
Forum Gospodarcze - Jerzy Jarosiński
Biuro Rachunkowe. Usługi rachunkowo-księgowe i doradztwo gospodarcze. Obsługa nieruchomości - administracja i zarządzanie. Usługi remontowo-budowlane
43-300 Bielsko-Biała, ul. Łowiecka 27 a
NIP: 937-100-76-62 Regon: 002397830
branża: USŁUGI
branża szczegółowa: Usługi rachunkowo-księgowe i doradztwo gospodarcze. Obsługa nieruchomości - administracja i zarządzanie. Usługi remontowo-budowlane.
województwo: śląskie

www
forumgospodarcze.com.pl
telefon
510-174-007

Oferta

Forum Gospodarcze - Jerzy Jarosiński

43-300 Bielsko-Biała, ul. Łowiecka 27 a

NIP 937-100-76-62; Regon - 002397830

tel.  510-174-007

www.forumgospodarcze.com.pl

www.firma-bielsko.pl

Misja

Pragniemy być wiodącą firmą rachunkowo-księgową oraz doradztwa podatkowego i biznesowego zapewniającą rzetelne i profesjonalne świadczenie usług w zakresie pomocy naszym Klientom przy otwieraniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. W pozostałych dziedzinach działalności ( usługach budowlanych, handlowych i obsłudze nieruchomości ) - nie ustępować najlepszym.

Zasady

W codziennej pracy stosujemy zasady:

 • Każdy Klient jest dla nas najważniejszy – dla Niego świadczymy najwyższej jakości usługi,
 • Relatywnie myślimy o Jego potrzebach,
 • Wybiegamy w Jego interesie w przyszłość

 

Doświadczenie

Właściciel Firmy pracował kilkanaście lat na kierowniczym stanowisku w Urzędzie Skarbowym, posiada odpowiednie doświadczenie oraz wykształcenie - studia podyplomowe - rachunkowość i podatki, które gwarantują wysoką jakość wykonywanych przez Jego Firmę usług.

Ściśle współpracując z Forum Inicjatyw Gospodarczych Spółką z o.o. (rok zał. 1992), zdobywaliśmy  doświadczenia w zarządzaniu i administrowaniu wspólnot mieszkaniowych, a od 2002 roku rozszerzono swoje usługi o działalność rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe.
Przeżyliśmy burzliwe czasy wprowadzania kolejnych zmian w prawie podatkowym - wprowadzenie podatku VAT, zmiana ustawy o rachunkowości - to jedne z wielu istotnych spraw, którym na przestrzeni lat musieliśmy stawić czoła. 
Nie raz przyszło nam procesować się z fiskusem o podatki naszych Klientów. Uczyliśmy się, przeczytaliśmy setki opasłych tomów lektur fachowych, a wszystko po to by zdobyć doświadczenie i jak najlepiej służyć radą i pomocą naszym Klientom. Nasza przeszłość nauczyła nas wiele, dlatego wiemy jak kreować Twoją przyszłość. Aby zapewnić fachową obsługę naszych klientów ściśle współpracujemy z wieloma fachowcami z dziedziny księgowości, zarządzania, marketingu, radcami prawnymi, adwokatami itp. 

Dlaczego nasza firma ?

 • Działamy na podstawie wydanej przez Ministra Finansów Licencji Nr 10439/98 wydany przez Ministra Finansów na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni w PZU S.A. od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących usługowo księgi rachunkowe.
 • Biuro Rachunkowe ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS.
 • Bierzemy pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę.
 • Pomożemy zoptymalizować wydatki z jednoczesnym obniżeniem zobowiązań podatkowych.
 • Każdy z naszych Klientów zostaje przydzielony do pracownika, który ma za zadanie opiekować się wszystkimi jego sprawami związanymi z jego działalnością.
 • Jest to niemal własny pracownik Klienta, z tą różnicą, że to my płacimy pensje, ubezpieczenie, wyposażamy stanowisko.
 • Nasz Klient nie musi się martwić że nagły urlop czy zwolnienie lekarskie pracownika narażą go na straty - my bierzemy za to pełną odpowiedzialność.
 • Jeśli z jakichś powodów nasz Klient zdecyduje się na rozwiązanie z nami umowy, nie będziemy oczekiwać sowitej odprawy.
 • Zatrudniamy najlepszych, dzięki czemu możemy zagwarantować naszym Klientom najlepszy poziom usług.
 • Jesteśmy solidni, uczciwi, lojalni i dyskretni.

Podatkami zajmujemy się od lat, żadne zmiany nigdy nie były nam straszne, często broniliśmy naszych Klientów w sprawach, które inni uważali za skazane na przegraną, i wygrywaliśmy. Mamy doświadczenie, którym możemy się pochwalić. Przez lata naszej pracy nawiązaliśmy współpracę z renomowanymi kancelariami prawniczymi, z wieloma świetnymi biegłymi rewidentami. Zaznajomiliśmy się z niezliczoną ilością różnych sytuacji. Nie jesteśmy biurem rachunkowym zajmującym się podatkami "od wczoraj". Jesteśmy najlepsi.

Możemy Ci pomóc.

W najtrudniejszych momentach zawsze z Wami

Świadczymy usługi z zakresu :

 • usługi rachunkowo-księgowe i doradztwo gospodarcze
 • obsługa nieruchomości - administracja i zarządzanie
 • usługi remontowo - budowlane
 • usługi handlowe
 • doradztwo i pozostałe usługi

Rachunkowość, podatki, kadry płace

Firma Forum Gospodarcze – Jerzy Jarosiński w ramach swojej działalności gospodarczej - jako wiodące - prowadzi usługi rachunkowo-księgowe i doradztwo gospodarcze - określone w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod kodami :

 • 69.20.Z,  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.22.Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 Usługi rachunkowo księgowe:

Księgi rachunkowe

·       otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,

·       wyprowadzanie zaległości księgowych,

·       bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o       rachunkowości,

·       sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

·       prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,

·       przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) i podatku od towarów i usług      ( VAT-7),

·       sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski,

·       sporządzanie niezbędnych deklaracji na potrzeby podatków lokalnych,

·       sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat,

·       przygotowanie informacji dodatkowej,

·       uzgadnianie sald zobowiązań i należności,

·       sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8),

·       sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,

·       udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,

·       opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

·       bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w książce podatkowej,

·       sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym,

·       prowadzenie ewidencji majątku trwałego, magazynowej oraz wyposażenia,

·       prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,

·       przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,

·       sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych,

·       przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla właścicieli (PIT-5), deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7),

·       sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela,

·       udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych

Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego

·       prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,

·       przygotowywanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,

·       rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kadry i płace - w tym zakresie oferujemy :

o   wyliczanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych,

o   wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek,

o   przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT-4) oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek,

o   sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych informacji o uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11 lub PIT 8b),

o   księgowość płacowa,

o   kalkulacja wynagrodzeń,

o   prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych,

o   doradztwo prawne w zakresie Kodeksu Pracy.

Obsługa nieruchomości - administracja i zarządzanie

Nasza Firma prowadzi usługi (w ramach administracji i zarządzania) świadczone na rzecz spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli nieruchomości - określone w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod kodami :

 • 68.32.Z, Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 81.10.Z, Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z, Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z, Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 49.42.Z, Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

W ramach obsługi nieruchomości świadczymy usługi :

 • administrowanie spółdzielni  i wspólnot  mieszkaniowych,
 • zarządzanie nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych,

W  ramach powyższych usług :

 1. utrzymanie techniczne powierzonych nieruchomości,
 2. prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej oraz kadrowej Wspólnoty,
 3. prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi oraz ZUS-em  w imieniu Wspólnoty,
 4. sporządzanie planu gospodarczego Wspólnoty wg ustaleń Zarządu oraz kontrola jego wykonania,
 5. sporządzanie rozliczeń oraz raportów finansowych zgodnie z ustalonymi wymaganiami Zarządu  Wspólnoty,
 6. doradztwo w zakresie finansowania działalności Wspólnoty,
 7. kontakt pracowników Działu Księgowości 5 dni w tygodniu w pełnym wymiarze godzin,
 8. windykacja należności jako dodatkowe zlecenie wg odrębnych uzgodnień.

Ponad to -

·       wykonujemy audyty  i wystawiamy certyfikaty energetyczne.

OFERTA 

NA ADMINISTROWANIE W PRZYPADKU SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCEGO ZARZĄDU OBEJMUJE: 

1. Obsługę rachunkową właścicieli:

1.     Sprawowanie pieczy nad księgowością Wspólnoty w sposób umożliwiający Zarządowi rozliczenie się z zarządu nieruchomością wspólną

2.     Prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków Wspólnoty w oparciu o plan kont.

3.     Prowadzenie ewidencji wpłat i obciążeń poszczególnych właścicieli.

4.     Rozliczanie z właścicielami zużyć mediów przypadających na ich lokale zgodnie z odczytami liczników w lokalach oraz liczników głównych.

5.     Wykonanie naliczeń wynikających z planów gospodarczych Wspólnoty i zakupów mediów przez Wspólnotę.

6.     Bieżąca analiza wydatków w trakcie roku i przedkładanie jej w okresach półrocznych i rocznych do weryfikacji zarządowi w terminie 45 dni od zakończenia okresu.

2. Utrzymanie techniczne budynku

1.     Prowadzenie książki obiektu i wykonywanie okresowych (rocznych) przeglądów obiektu oraz inne czynności przewidywane Prawem Budowlanym ze środków wspólnoty.

2.     Zlecanie i kontrola okresowych przeglądów budynku i jego instalacji (kominiarskich, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych itd.).

3.     Kontrola i analiza dostaw energii, wody itd. do lokali i do części wspólnych.

 

3. Obsługę formalno-prawną Zarządu

1.     Ewidencja właścicieli i ich udziałów w nieruchomości.

2.     Ewidencja dodatków mieszkaniowych i wydawanie zaświadczeń (współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi gminy).

3.     Przygotowanie umów z dzierżawcami pomieszczeń w części wspólnej oraz reklamodawcami.

4.     Prowadzenie bieżącej korespondencji Wspólnoty (nie dotyczy spraw sądowych).

5.     Przygotowanie założeń do rocznego planu remontów i planu gospodarczego Wspólnoty.

6.     Pomoc w przygotowaniu dokumentacji na Walne Zebrania Wspólnoty (projekty uchwał, zawiadomienia itp.).

7.     Koordynowania przygotowywania przez Zarząd Wspólnoty wszystkich umów dotyczących mediów, robót remontowych i konserwacyjnych, przeglądów budynków oraz ubezpieczenia nieruchomości.

8.     Informowanie Zarządu o zmianach uregulowań prawnych w zakresie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych

PAKIET FINANSOWY 

W skład Pakietu Finansowego wchodzą następujące usługi:  

a) Prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej oraz kadrowej Wspólnoty.
b) Prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi oraz ZUS w imieniu Wspólnoty.
c) Sporządzanie planu gospodarczego Wspólnoty wg ustaleń Zarządu oraz kontrola jego wykonania.
d) Sporządzanie rozliczeń oraz raportów finansowych zgodnie z ustalonymi wymaganiami Zarządu Wspólnoty.
e) Doradztwo w zakresie finansowania działalności Wspólnoty.
f) Kontakt pracowników Działu Księgowości 5 dni w tygodniu w pełnym wymiarze godzin.
g) Windykacja należności jako dodatkowe zlecenie wg odrębnych uzgodnień

Jako Zarządca proponujemy:

zarządzanie nieruchomościami polegające na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość (Ustawa z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 46 poz. 543 i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.08.1998 w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej Dz. U. Nr 115 poz. 745)

Usługi remontowo-budowlane

W ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi również usługi remontowo-budowlane, określone w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod kodami :

 • 41.20.Z, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.12.Z, Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z, Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z, Tynkowanie
 • 43.32.Z, Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z, Posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z, Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Specjalizujemy się w profesjonalnym montażu wykładzin.

Posiadamy wyszkoloną ekipę, której usługi są polecane przez uznanych w branży producentów różnego rodzaju nawierzchni oraz zadowolonych klientów.

W ramach powyższej formy działalności oferujemy :

1. kompleksowe naprawy posadzek – gruntowanie, szpachlowanie, wylanie masy wyrównującej;

2. montaż wykładzin:

 • pvc z wywinięciem cokołu i spawaniem sznurami zgrzewczymi;
 • pvc w systemie prądoprzewodzącym,
 • antyelektrostatycznym;
 • sportowych,
 • antypoślizgowych kauczukowych dywanowych z wykończeniem; ściennych;

3.konserwację i czyszczenie wykładzin pvc oraz dywanowych

4.montaż wykładzin dywanowych

5.montaż wykładzin PCV

Doradztwo podatkowe, gospodarcze i inne usługi

Nasza Firma ponadto w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi usługi - określone w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod kodami :

 • 70.22.Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 62.02.Z, Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 63.11.Z, Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z, Działalność portali internetowych
 • 64.99.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 73.11.Z, Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z, Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.90.Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 78.20.Z, Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z, Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 82.19.Z, Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.30.Z, Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.91.Z, Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 82.99.Z, Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 93.29.Z, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Doradztwo gospodarcze:

·       pomoc przy rejestracji i założeniu działalności gospodarczej osoby fizycznej,

·       sporządzanie dokumentów statutowych, umów, porozumień, uchwał,

·       pomoc przy postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,

·       porady prawne.

Sprawozdania i raporty finansowe:

·       Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.

·       Wykonujemy analizy finansowe. W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych. 

Pozostałe usługi biurowe:

·       przygotowanie i wydruk przelewów,

·       składanie przelewów do banku,

·       odbieranie wyciągów bankowych,

·       bieżące monitorowanie należności,

·       sporządzenie zestawień należności,

·       przed sądowa windykacja należności,

·       przygotowanie i złożenie pozwu do sądu w trybie uproszczonym w celu uzyskania nakazu zapłaty,

·       pomoc w opracowywaniu wniosków kredytowych,

·       inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta.

Kursy, szkolenia , wykłady, konferencje

W dzisiejszym świecie najważniejszym kapitałem, jaki posiada firma są jej pracownicy. Wiedza, doświadczenie i umiejętności pracowników tworzą wartość kapitału intelektualnego firmy, który w największym stopniu decyduje o kształcie "jutra" firmy. Będąc przekonanymi, że zdolności i umiejętności pracowników decydują o rozwoju i funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, przykładamy szczególne znaczenie, aby szkolenia organizowane przez Forum Gospodarcze dostarczały uczestnikom faktycznie potrzebnej, praktycznej wiedzy oraz były prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie. Organizujemy szkolenia zarówno otwarte, jak i zamknięte dedykowane dla klientów instytucjonalnych. Szkolenia zamknięte zawsze uwzględniają specyfikę działalności i potrzeb Klienta, dlatego mogą przybrać dowolny kształt organizacyjny i tematyczny.

Nasze atuty: 

·       Miejsce i czas szkoleń dogodne dla Klienta.

·       Programy szkoleniowe oparte na analizie indywidualnych potrzeb Klienta.

·       Zajęcia w małych grupach w formie wykładów i warsztatów.

·       Doświadczona kadra wykładowców i trenerów.

·       Nowoczesna, multimedialna sala szkoleniowa.

Szczegółowy zakres usług szkoleniowych świadczonych przez naszą firmę : 
1. Szkolenia informatyczne.
2. Szkolenia specjalistyczne - księgowość, podatki, finanse ... 
3. Prawo pracy.
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
5. Marketing, techniki sprzedaży i negocjacji, oraz inne wg potrzeb.

Badanie rynku i opinii publicznej

Oferujemy również szeroki zakres badań marketingowych i rynkowych 

Jeżeli prowadzisz firmę i chcesz działać sprawnie, potrzebujesz rzetelnych informacji o zjawiskach zachodzących na rynku. Aby podejmować jak najtrafniejsze decyzje, potrzebujesz fachowców, którzy zajmują się badaniem rynku i opinii publicznej.

Pamiętaj, że równie ważna jak rynek jest opinia publiczna.

Jeżeli Twoja firma potrzebuje opracowania planów marketingowych, które są niezbędne w sformułowaniu strategii działania to tu pomogą Ci w przeprowadzeniu analizy otoczenia rynkowego, zasobów przedsiębiorstwa oraz przeprowadzą analizę konkurencji i wyniki badań rynkowych.

Koncentrujemy się na dostarczaniu Klientom profesjonalnej usługi badawczej, która składa się z rzetelnej i szybkiej informacji rynkowej.

Istniejemy po to, aby dzięki informacjom, które dostarczamy naszym Klientom, mogli oni sprawnie działać na rynku.

Pomagamy w osiąganiu sukcesów rynkowych.

Wierzymy, że nasza firma realizując badania na Państwa potrzeby, dostarczy obiektywnych i wiarygodnych informacji rynkowych niezbędnych w zarządzaniu marketingowym firmy.

Konferencje, szkolenia, wykłady

Szkolenia Firmy - AVENHANSEN Sp. z o.o. na terenie Katowic

W firmie AVENHANSEN Sp. z o.o. słowo stagnacja nie istnieje!!!
Dynamizm oraz nieustanna chęć rozwoju, to niewątpliwie nasze wyróżniki.

Wychodzimy naprzeciw Klientom i staramy się w każdym calu doprowadzić do stanu ich maksymalnego zadowolenia i poczucia satysfakcji, jaką odniosą korzystając z naszej bogatej oferty szkoleniowej.

Oferta firmy AVENHANSEN Sp. z o.o., choć jest niezwykle urozmaicona, a w związku z tym każdy - bez wątpienia - znajdzie szkolenie idealnie dopasowane do swoich potrzeb i oczekiwań, to stwierdziliśmy, że zawsze można być jeszcze bardziej perfekcyjnym i dzięki temu jeszcze skuteczniej budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku szkoleniowym.

W związku z tym, łapiąc wiatr w żagle ruszamy na podbój rynku śląskiego. Rozszerzamy swoją ofertę na obszar Katowic. Na początek proponujemy do wyboru trzy tematy:

1. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

2. Trzynastka - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej.

3. Techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta.

Liczymy na to, że nasza tematyczna propozycja okaże się przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę".

Oczywiście liczymy również na Państwa sugestie odnośnie tematyki. Dołożymy wszelkich starań, aby nasza oferta spotkała się z uznaniem, najbardziej wymagających. Ponadto obiecujemy, że będziemy ją regularnie rozszerzać, wsłuchując się w Państwa oczekiwania i zapotrzebowanie szkolenioweOpis
Słowa kluczowe lub frazy
biuro rachunkowe, usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo gospodarcze, obsługa nieruchomości, administracja i zarządzanie, zarządzanie nieruchomościami, usługi remontowo-budowlane,