Polityka prywatności

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO) przekazuję informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Firma:

P.P.H.U. MACODI Mariusz Waldheim z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Wolności 12,

NIP: 627-114-42-05, REGON: 241682642, zwana dalej: „Administrator” albo „Firma”, prowadząca w ramach swojej działalności następujące serwisy internetowe: 

https://www.ivnet.pl/ 

www.autoindex24.pl 


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

elektronicznie, korzystając z adresu e-mail: ivnet@ivnet.pl  

pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby firmy:

P.P.H.U. MACODI Mariusz Waldheim, 41-500 Chorzowie, ul. Wolności 12 

 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszej firmie, w naszym serwisie lub sklepie internetowym, a także podczas zapisu na bezpłatny newsletter.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe: 

- aby realizować zamówienia

- aby dodać je formularza i do bazy danych w celu publikacji na stronie www.

- aby obsługiwać zgłoszenia, które do nas kierujesz np. przez e-mail lub formularz kontaktowy

- aby kontaktować się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług

- aby wystawiać faktury VAT czy faktury proforma w związku z transakcjami w naszej firmie

- aby wysyłać Ci bezpłatny newsletter

- aby wysyłać Ci niezapowiedziane oferty handlowe

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników

- dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami

- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych

- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon.

- zapewnienie obsługi usług płatniczych

- zapewnienie bezpieczeństwa

- prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert

- organizowanie programów lojalnościowych

- prowadzenie analiz statystycznych

- organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

- zapisywania danych w plikach cookie

Po wyrażeniu zgody dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f) RODO.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Co oznacza przetwarzanie i dlaczego to robimy?

Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, takich jak zbieranie, porządkowanie, przechowywanie.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania Ci aktualnych informacji o nowych ofertach i promocjach. W tym celu Twoje dane mogą zostać przekazane współpracownikom, którzy w ramach firmy P.P.H.U. MACODI Mariusz Waldheim zajmują się działalnością marketingowo-reklamową. Twoje dane będą przechowywane przez okres subskrypcji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak, abyśmy mogli wysyłać Ci newsletter, są one niezbędne.

Jeśli nie zgadzasz się na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu otrzymywania od nas newslettera, możesz wypisać się klikając w mailu w link w stopce maila lub napisz do nas na adres e-mail: ivnet@ivnet.pl

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie tylko i wyłącznie niezbędnych danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

- Sprzedaż produktów lub usług : adres e-mail, imię, nazwisko, adres pocztowy, numeru telefonu, nazwa firmy (jeśli posiadasz), adres firmy, numer NIP.

Byśmy mogli wystawić i wysłać Ci Fakturę VAT lub fakturę proforma oraz wysłać Ci towar.

- Newsletter : adres e-mail, imię.

Byśmy mogli wysyłać Ci darmowy newsletter i niezapowiedziane oferty handlowe i promocyjne.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł skorzystać z produktu lub usługi.

Jakie są Twoje prawa?

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z firmą Mariusz Waldheim MACODI P.P.H.U., korzystając z danych teleadresowych, wskazanych powyżej. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Podane przez Ciebie dane osobowe dla zapewnienia sprawnej realizacji usług zostaną przekazane wyłącznie firmom świadczącym dla nas usługi płatnicze – Bank ING, Przelewy24.pl i Paypal, kurierskie, księgowe – Biuro Rachunkowe oraz hostingowe - Nazwa.pl - dostawca usług informatycznych – strony www i obsługa poczty e-mail.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 
 
 
 

Polityka prywatności 

Politykę prywatności stworzyliśmy dla Ciebie, aby dać Tobie gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego serwisu. Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest to, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim, nieuprawnionym, jakichkolwiek danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników serwisu ivnet.pl

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu ivnet.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, telefonicznie lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy ofert i ogłoszeń należy wypełnić co najmniej obowiązkowe pola, by Prezentacja Oferty czy Ogłoszenia była skuteczna. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu lub wystawienia faktury. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, którzy dane kontaktowe podały z własnej woli w związku z serwisem ivnet.pl. Dotyczy to informacji odnoszących się bezpośrednio do serwisu ivnet.pl (np. nowe oferty, ciekawe artykuły,  promocje, zmiany oferty, nowe usługi) oraz niekomercyjnych listów (np. życzenia, informacje o nowościach, komentarze osobiste itp.)

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail) podane z własnej woli przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, produktów, innych materiałów związanych z serwisem ivnet.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu ivnet.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, instytucji, firm i osób, których dane kontaktowe podane są przez nich na stronach serwisu ivnet.pl lub w e-mailach.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Serwis internetowy pod adresem ivnet.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone dane, oferty, ogłoszenia, treści i reklamy. Przykładamy dużą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje oferty, treści i reklamy byli wiarygodni.

Jako klient / użytkownik serwisu internetowego pod adresem ivnet.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Jako właściciel serwisu ivnet.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis ivnet.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim, nieuprawnionym, danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników serwisu ivnet.pl

Pamiętaj - Szanujemy Twoją Prywatność

ivnet.pl